Mrs. SARANYAMOL K S

Mrs. SARANYAMOL K S

Computer Science Faculty

Mrs. SARANYAMOL K S

Computer Science Faculty

Education

  • Master of Science in Computer Science
  • Bachelor of Science in Computer Science
  • Bachelor of Education

Seniority

Teaching Experience10 Yrs